รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนในเตาพิทยาคม
156 หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา   ตำบลในเตา   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92130
เบอร์โทรศัพท์ 075-578235 เบอร์แฟกส์ -
Email : school@naitaopit.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :