ติดต่อเรา
โรงเรียนในเตาพิทยาคม
156 หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา   ตำบลในเตา   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92130
เบอร์โทรศัพท์ 075-578235
Email : -


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน