ผู้บริหาร

นายจุมพล ทวีตา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายคุณธรรมฯ วันที่ 28-29 ตุลาคม 2557
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2014
ปรับปรุง 12/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 107015
Page Views 135675
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนในเตาพิทยาคม เป็นองค์กรในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง