ผู้บริหาร

นายจุมพล ทวีตา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายคุณธรรมฯ วันที่ 28-29 ตุลาคม 2557
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2014
ปรับปรุง 21/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 109246
Page Views 139629
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
  

จำนวนนักเรียนทั้งหมดในปีการศึกษา ๒๕๖๐ แยกเป็นระดับชั้นได้  ดังนี้

 

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย

หญิง

ม.๑

ม.๒

ม.๓

๒๔

๑๙

๑๔

๑๑

๓๘

๓๐

๑๔

๓๘

๓๐

๑๔

รวม

๒๔

๒๐

๔๔

๔๔

ม.๔

ม.๕

ม.๖

๑๔

๒๐

๑๓

๒๐

๑๓

รวม

๒๗

๑๒

๓๙

๓๙

รวมทั้งหมด

๗๔

๔๖

๑๒๐

๑๒๐