ผู้บริหาร

นายจุมพล ทวีตา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายคุณธรรมฯ วันที่ 28-29 ตุลาคม 2557
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2014
ปรับปรุง 27/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 103707
Page Views 130911
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
   จำนวนนักเรียนทั้งหมดในปีการศึกษา ๒๕๕๗ แยกเป็นระดับชั้น  ได้ดังนี้

 

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย

หญิง

ม.๑

ม.๒

ม.๓

๑๗

๑๔

๑๗

๑๔

๒๖

๒๘

๒๐

๒๖

๒๘

๒๐

รวม

๔๘

๒๖

๗๔

๒๕

ม.๔

ม.๕

ม.๖

๑๗

๑๓

๒๒

๑๓

๒๒

รวม

๑๒

๒๘

๔๐

๑๓

รวมทั้งหมด

๖๐

๕๔

๑๑๔