ผู้บริหาร

นายจุมพล ทวีตา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายคุณธรรมฯ วันที่ 28-29 ตุลาคม 2557
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2014
ปรับปรุง 21/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 109248
Page Views 139631
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ แก้วรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๓๖-๒๕๓๙
ชื่อ-นามสกุล : นายสาคร เย้าเฉี้อง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๓๙-๒๕๔๒
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล ศุกศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๔๒-๒๕๔๔
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทิศ วัฒนกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๔๔-๒๕๔๔
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ ธนากรรฐ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๔๔-๒๕๕๐
ชื่อ-นามสกุล : นายเรืองชัย ช่วยจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๕๐-๒๕๕๓
ชื่อ-นามสกุล : นายสมมาตร ผดุงอรรถ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๕๔-๒๕๕๖
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมรัฐ แก้วนาเส็ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 กรกฎาคม 2557 - 25 ธันวาคม 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายจุมพล ทวีตา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนในเตาพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 ธันวาคม 2558 - ปัจจุบัน