ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี
ชื่ออาจารย์ : นายสรเทพ โสมสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2562,09:43  อ่าน 524 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเจนจิรา คงจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2560,10:44  อ่าน 1217 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนจัดการเรียนรู้ Active Learning
ชื่ออาจารย์ : นางสาคร ยั่งยืน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2560,12:25  อ่าน 4757 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning
ชื่ออาจารย์ : นายวิโรจน์ อิฐเขตต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2560,10:41  อ่าน 543 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ Active learning
ชื่ออาจารย์ : นางสาววีร์วิกา อุบลจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2560,09:33  อ่าน 507 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Active Larning
ชื่ออาจารย์ : นายชุติ สังขศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2560,09:15  อ่าน 474 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเนตรนภา เอียดสงคราม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2560,21:23  อ่าน 942 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning
ชื่ออาจารย์ : นางรัตนา ตันเจี่ย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2560,20:37  อ่าน 665 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์ทอง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2560,15:37  อ่าน 4945 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ชื่ออาจารย์ : นายอาทร แย้มบริบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2560,15:21  อ่าน 606 ครั้ง
รายละเอียด..