ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเจนจิรา คงจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2560,10:44  อ่าน 1440 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนจัดการเรียนรู้ Active Learning
ชื่ออาจารย์ : นางสาคร ยั่งยืน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2560,12:25  อ่าน 4916 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning
ชื่ออาจารย์ : นายวิโรจน์ อิฐเขตต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2560,10:41  อ่าน 676 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ Active learning
ชื่ออาจารย์ : นางสาววีร์วิกา อุบลจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2560,09:33  อ่าน 637 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเนตรนภา เอียดสงคราม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2560,21:23  อ่าน 1173 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning
ชื่ออาจารย์ : นางรัตนา ตันเจี่ย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2560,20:37  อ่าน 798 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเนตรนภา จันทร์เมือง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2560,15:18  อ่าน 697 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเนตรนภา จันทร์เมือง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2560,15:11  อ่าน 614 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training
ชื่ออาจารย์ : นางสาคร ยั่งยืน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2557,13:34  อ่าน 1165 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training
ชื่ออาจารย์ : นางสาคร ยั่งยืน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2557,19:02  อ่าน 900 ครั้ง
รายละเอียด..