กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 โรงเรียนในเตาพิทยาคมได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ในเตาเกมส์โดยมีท่านกํานันจรูญ ทองบุญแก้วเป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมการ แข่งขันกีฬาสี เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนในโรงเรียน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โรงเรียนในเตาพิทยาคมขอขอบคุณแขกทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมของ โรงเรียนในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไป