กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษาประจำปี2566

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นางสาวเธียรรัตน์ ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในเตาพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในเตาพิทยาคม
ร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษาประจำปี2566 และร่วมประเพณีชักพระ ณ วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์ (วัดในเตา) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
โรงเรียนในเตาพิทยาคมขอเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ และร่วมสืบสานประเพณีของไทย
.